Kwart van de bitcoins (BTC) lopen gevaar voor kwantumaanvallen, aldus Deloitte


Ongeveer 25% van de bitcoins (BTC) in omloop zouden gevaar lopen voor mogelijke aanvallen met kwantumcomputers. Dit schrijft Deloitte, een grote auditor, in een onlangs verschenen onderzoek.


Kwantumcomputers zijn de volgende stap in de evolutie van de computer. Dergelijke machines kunnen razendsnel berekeningen uitvoeren op basis van de principes van kwantummechanica. Daardoor kunnen meerdere mogelijke uitkomsten vrijwel tegelijk worden berekend.


Dit zou een gevaar kunnen vormen voor bepaalde wallets waarin bitcoin wordt bewaard. In de begindagen van Bitcoin waren alle wallets zogenaamde “Pay-to-Public-Key (P2PK)” wallets, wat inhield dat het publieke adres van een wallet direct op de blockchain werd gedeeld.


Later kwamen daar “Pay-to-Public-Key-Hash (P2PKH)” wallets voor in de plaats. Dit type wallet deelt het publieke adres pas wanneer er een transactie wordt verstuurd vanuit de wallet. Zodra het publieke adres bekend is geworden, kan een kwantumcomputer eventueel de privésleutel van de wallet herleiden, de sleutel waarmee transacties kunnen worden gedaan.


Deloitte stelt dat zo’n 4 miljoen BTC in P2PK-wallets en hergebruikte P2PKH-wallets is opgeslagen. De bitcoins in deze wallets zouden volgens de onderzoekers in de toekomst dus mogelijk risico lopen voor kwantumaanvallen.


Er is echter nog geen reden voor paniek. Op dit moment worden elke 10 minuten datablokken toegevoegd aan de Bitcoin-blockchain, dus een kwantumcomputer zou binnen deze tijdsperiode een privesleutel moeten herleiden om succesvol een aanval uit te kunnen voeren. Op dit moment is een te korte periode, stellen de onderzoekers:


“Zolang het een kwantumcomputer langer kost om de privesleutel van een specifiek publiek adres af te leiden, zal het netwerk beveiligd zijn tegen een kwantumaanval. Huidige wetenschappelijke schattingen voorspellen dat een kwantumcomputer ongeveer 8 uur nodig heeft om een typische Bitcoin-privesleutel te herleiden, wat betekent dat Bitcoin in principe bestand moet zijn tegen kwantumaanvallen.”

Deloitte zegt dat de beste manier om bitcoins te beveiligen tegen mogelijke toekomstige kwantumaanvallen is om bitcoin naar een wallet te sturen en deze wallet verder niet te gebruiken voor uitgaande transacties.

4 weergaven