FATF komt met nieuwe richtlijnen, cryptocurrency exchanges vrezen schending privacyDe Financial Action Task Force (FATF) heeft nieuwe richtlijnen ontwikkeld voor de 37 landen die lid zijn van de intergouvermentele organisatie. De richtlijnen zijn voorstellen en zijn niet bindend, toch is het voor veel crypto-bedrijven in de wereld reden voor zorgen rondom privacy.


De FATF is een intergouvermentele organisatie die richtlijnen ontwikkelt met als doel het witwassen van geld en terrorismefinanciering uit te roeien. Het doet dit door samen met de landen die lid zijn van de organisatie, waaronder Nederland, richtlijnen te ontwikkelen die zij vervolgens moeten implementeren door wetgeving door te voeren.


Een van de voorstellen is gericht op “virtual asset service providers (VASP’s)”. Dit zijn crypto-bedrijven zoals cryptocurrency exchanges die de handel in virtuele activa faciliteren voor gebruikers. De nieuwe richtlijn van de FATF schrijft voor dat deze VASP’s transactiedata met elkaar moeten gaan delen. Zo moeten zij onder andere de naam van de verzender en afzender bewaren:


"(i) de naam van de opdrachtgever (d.w.z. de verzendende klant);
(ii) het rekeningnummer van de opdrachtgever waar een dergelijke rekening wordt gebruikt om de transactie te verwerken (bijvoorbeeld de VA-wallet);
(iii) het fysieke (geografische) adres van de afzender, of het nationale identiteitsnummer, of klantidentificatienummer (d.w.z. geen transactienummer) dat op unieke wijze de afzender identificeert aan de ordenende instelling, of geboortedatum en -plaats;
(iv) naam van de begunstigde; en
(v) accountnummer van de begunstigde wanneer een dergelijke account wordt gebruikt om de transactie te verwerken (bijvoorbeeld de VA-wallet)."

Landen hebben 12 maanden de tijd om de voorschriften te implementeren. De door de FATF ontwikkelde voorstellen zijn niet bindend, wel komt een land op een zwarte lijst te staan wanneer het de voorstellen niet implementeert. De G20-landen hebben al toegezegd de voorstellen zo snel mogelijk te implementeren.


17 weergaven