ECB: “Cryptocurrencies geen invloed op financiële instabiliteit Europa”Uit een rapport van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt dat cryptocurrencies vooralsnog geen gevaar vormen voor de Europese economie. Dit zou vooral komen door de omvang van de crypto-sector op dit moment. Wel moeten landen zich beter voorbereiden op de opkomst van cryptocurrency en blockchain.


De ECB richtte een tijd terug een speciale werkgroep op die de ontwikkelingen binnen de sector moest gaan onderzoeken. De ECB Crypto-Assets Task Force stelde het rapport met de titel “ Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and payments and market infrastructures” op met als doel Europese lidstaten in te kunnen lichten omtrent de ontwikkelingen.


In het rapport stelt de werkgroep dat cryptocurrency in de huidige situatie standaard valuta niet zou kunnen vervangen gezien het geringe aantal bedrijven dat het als betalingsmogelijkheid accepteren. Het schreef verder in het rapport:


“De hoge prijsvolatiliteit van crypto-activa, het ontbreken van steun van de centrale bank en de beperkte acceptatie bij verkopers verhinderen dat crypto-activa momenteel kunnen worden gebruikt als vervanging voor contanten en deposito's.”

Het ging verder met te zeggen dat er geen significante implicaties bestaan die de financiële stabiliteit zouden kunnen aantasten:


“Crypto-activa vervullen niet de functie van geld, hebben in de huidige fase ook geen significante impact op de economie en hebben geen significante implicaties voor het monetaire beleid.”

Ondanks het feit dat de ECB cryptocurrency lang niet serieus leek te nemen, waarschuwt de werkgroep nu wel dat landen zich voor moeten bereiden. Bij een verdere groei zou de crypto-sector namelijk wel een invloed kunnen gaan hebben. Daarom zouden landen regelgeving klaar hebben moeten staan die dergelijke effecten kunnen absorberen.

2 weergaven